บริษัท 89 โฮม บิลเดอร์ จำกัด

Feature

เพชรไพลิน

 • Type: Contemporary
 • Size: 0 ตารางเมตร
 • Area: 224 ตารางเมตร

วรรณิดา

 • Type: Contemporary
 • Size: 216 ตารางเมตร
 • Area: 174 ตารางเมตร

กรรณิการ์

 • Type: Contemporary
 • Size: 320 ตารางเมตร
 • Area: 210 ตารางเมตร

กฤษณา

 • Type: Contemporary
 • Size: 300 ตารางเมตร
 • Area: 270 ตารางเมตร

โยธกา

 • Type: Contemporary
 • Size: 750 ตารางเมตร
 • Area: 360 ตารางเมตร

อโนมา

 • Type: Contemporary
 • Size: 600 ตารางเมตร
 • Area: 538 ตารางเมตร

จิตเรขา

 • Type: Contemporary
 • Size: 255 ตารางเมตร
 • Area: 181 ตารางเมตร

ประกายเพชร

 • Type: Contemporary
 • Size: 483 ตารางเมตร
 • Area: 350 ตารางเมตร

พิมพิศา

 • Type: Contemporary
 • Size: 306 ตารางเมตร
 • Area: 251 ตารางเมตร

นันทิชา

 • Type: Contemporary
 • Size: 725 ตารางเมตร
 • Area: 410 ตารางเมตร